Zakład dla Chronicznie Chorych Kobiet
ul. Żywiczna 40
03 - 179 Warszawa
tel./fax 022  811 25 80
e-mail: zchfelic@wp.pl
www.domopieki-felicjanki.pl
Nasz Dom Opieki może przyjmować darowizny
od osób prawnych i osób fizycznych
na cele charytatywno - opiekuńcze.
Podmioty te mają prawo obniżenia z tego tytułu
wysokości swego dochodu.
PKO BP S.A.
IV o/Warszawa
16 1020 1042 0000 8202 0105 2356
Za każdy gest Waszego serca
za wszelkie dobro, tak duchowe jak i materialne
niech Wam Pan Jezus zapłaci
i św. nasz Ojciec Franciszek.

                               wdzięczne Siostry Felicjanki
                                         i mieszkanki
Inspektor Ochrony Danych (IOD) kontakt: inspektorodo.felicjanki@wp.pl
"Podejmując z nami kontakt podajesz dobrowolnie swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści Twojej wiadomości. Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na zainicjowany kontakt. Po zakończeniu sprawy dane są usuwane."