Obecnie w naszym Domu zatrudniamy 45 osób, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.
Osobom tym umożliwiamy korzystanie z bezpłatnych obiadów.

Tym, którzy podejmują studia zaoczne umożliwiamy dostosowanie grafiku dyżurów do ich potrzeb.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników organizujemy comiesięczne spotkania ,
które mają na celu bliższe poznanie Boga,
a co za tym idzie pozwalają na rozwój intelektualny i duchowy.
Zatrudnimy nowych pracowników na stanowiskach:
Szefa kuchni
pełny etat, umowa o pracę:

Wymagane kwalififkacje
- wykształcenie gastronomiczne (technik, zawodowe, policealne)
- minimum roczne doświadczenie zawodowe

Pracownik ten powinien cechować się:
- podzielnością uwagi oraz samodzielnością i inicjatywą,
- dobrą kondycją fizyczną oraz pamięcią,
- dokladnością, cierpliwością i umiejętnością współpracy z innymi pracownikami.


Dodatkowo oferujemy:
-korzystanie z bezpłatnych obiadów 
-zamieszkanie dla chętnych z poza Warszawy (za niewielką opłatą)
-uwzględnienie w grafiku wolnych dni w sytuacji podjęcia studiów zaocznych

Wymagane:
-zaświadczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
-złożenie następujących dokumentów:
1.Podanie
2.CV
3.Dowód osobisty
4.Decyzja o przyznaniu numeru NIP
5.Świadectwo nauki, kursów uzupełniających
6.Świadectwa pracy
7.Książeczka zdrowia i zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (także zaświadczenie dla celów  sanitarno-epidemiologicznych)
8.Legitymacja ubezpieczeniowa (lub wniosek o wydanie legitymacji  i jedno zdjęcie)
9.Kwestionariusz osobowy
10. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu (dotyczy pielęgniarek, lekarzy, kierowców)
11. Książeczka wojskowa (dotyczy pielęgniarek, lekarzy, mężczyzn)
12. Zaświadczenie o terminach zajęć w szkole, na uczelni (dotyczy osób uczących)
UWAGA:
Wymaga się
  dostarczenia dokumentów w orginale.