Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
14 września -
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
15 września -
Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej