Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.
Wszystkim naszym Paniom Pensjonariuszkom,
Ich Rodzinom , Znajomym i Przyjaciołom,
naszym Dobroczyńcom i całemu Personelowi
życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Niech pokój, radość i miłość Zmartwychwstałego Pana
będą udziałem Was wszystkich nie tylko w te Święta,
ale każdego dnia Waszego życia.
Ten, który zwyciężył śmierć niech wszystko co trudne w Waszym życiu przemienia w błogosławieństwo!

                                                 Z darem modlitwy
                                                Siostry Felicjanki