Zakład Sióstr Felicjanek
dla Chronicznie Chorych Kobiet
Kliknij na Biblię, aby ją otworzyć.
W  niej czeka na ciebie Bóg,
w Swoim Słowie.

Uwaga! Uwaga!
Informujemy, że nasz Zakład jest na stronie Fundacji: siepomaga.
https://www.siepomaga.pl/zchfelic-pl
Zapraszamy do wsparcia naszego Zakładu poprzez Fundację.